sub_baner_001

DANE KONTAKTOWE

ASTORIA CAPITAL S.A.
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201
53-329 Wrocław

tel. (+48 71) 79 11 555
fax. (+48 71) 79 11 556

biuro@astoriacapital.pl
www.astoriacapital.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000351150
REGON: 021206219
NIP: 8971759950

Kapitał zakładowy: 3.927.002 zł (w całości opłacony)
Rachunek bankowy (BPH): 67 1060 0076 0000 3280 0001 4844